تقدیر وتشکر دکتر ارتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه


تقدیر وتشکر دکتر ارتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه

دکتر ارتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه طی مراسمی از حجت الاسلام والمسلمین احمد شیرین سخن بدلیل تعامل وهمکاری مستمر با پزشکی قانونی تقدیر وتشکر نمودن

برای دریافت آخرین اخبار لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .