اهداء لوح سپاس وجوایز نفیس به مناسبت روز زن


اهداء لوح سپاس وجوایز نفیس به مناسبت روز زن

اهداء لوح سپاس وجوایز نفیس به مناسبت روز زن توسط شهردار محترم کرمانشاه به کارکنان زن شاغل در سازمان

برای دریافت آخرین اخبار لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .